Finansowanie termomodernizacji w samorządach

Finansowanie termomodernizacji w samorządach

Finansowanie termomodernizacji w samorządach

Sposób na powstrzymanie wzrostu kosztów energii

Finansujemy inwestycje w pompy ciepła i fotowoltaikę. To doskonałe rozwiązanie dla jednostek, które nie chcą lub nie mogą ponosić kosztów inwestycji, a chciałyby ograniczyć koszty ogrzewania i emisje gazów cieplarnianych.

W najbliższej przyszłości koszty ogrzewania będą szybko rosły, niezależnie od tego czy korzystamy z ciepła sieciowego czy własnej kotłowni zasilanej węglem, gazem lub olejem opałowym.

Połączenie pompy ciepła z fotowoltaiką

Rozwiązaniem problemu wzrostu cen jest zastosowanie nowoczesnego źródła ciepła jakim jest pompa ciepła. Urządzenia tego typu znaczną część energii pobierają z otoczenia (z powietrza lub gruntu) dlatego dostarczają 4-krotnie więcej energii niż pobierają z sieci. Podłączone do własnej instalacji fotowoltaicznej stają się tanim i niskoemisyjnym źródłem ciepła.

Dzięki współpracy z firmami ESCO jednostki samorządu terytorialnego oraz podległe im instytucje mogą skorzystać z dobrodziejstwa tańszego i ekologicznego ogrzewania nie inwestując własnych środków.

Napisz do nas i sprawdź jak możemy pomóc. Kliknij TUTAJ>>
Przykład:

  • Zapotrzebowanie na ciepło w szkole o powierzchni 1500 m2 wynosi 300 MWh rocznie.
  • Ciepło dostarcza kocioł na olej opałowy, zużywając przy tym 28 ton oleju rocznie. Koszt ogrzewania wynosi 125 tys. zł.
  • Taką samą ilość ciepła dostarczy pompa ciepła, zużywając jedynie 75 MWh energii elektrycznej. Jeśli kupujemy prąd z sieci, koszt wyniesie ok. 60 tys. zł.
  • Koszt możemy obniżyć jeśli do zasilania pompy ciepła użyjemy prądu z własnej instalacji fotowoltaicznej.
  • Koszty takiej modernizacji (instalacja fotowoltaiki, pompy ciepła, systemu zarządzania energią) to ok. 600 tys. zł.
  • Szkoła wybrała ofertę przedsiębiorstwa oszczędzania energii (ESCO), które przeprowadziło modernizację na własny koszt i ryzyko.
  • Szkoła będzie płaciła firmie co roku opłatę uzależnioną od oszczędności wygenerowanych dzięki modernizacji. W pierwszym roku ta opłata wyniesie ok. 60 tys. zł.
  • Szkoła będzie więc oszczędzać blisko połowę kosztów ogrzewania, nie wydając ani złotówki na inwestycję.
(kalkulacja wg cen z 4 kwartału 2021)

Oferta dla jednostek samorządowych

Oferujemy termomodernizację budynków JST w formie umowy na zwiększenie efektywności energetycznej (tzw. Formuła ESCO). W takiej formule Eko Broker pokrywa koszty inwestycji w pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne z własnych środków.
Podstawą naliczania opłat są rzeczywiście osiągnięte oszczędności. W takiej formule można obniżyć koszty ogrzewania o 10 – 50% nie ponosząc nakładów inwestycyjnych.