Opinie naszych klientów

ZN Shine Solar Polska

Efektem analizy był model ekonomiczny zastosowania każdego z rozważanych wariantów i wskazanie najważniejszych efektów takich jak roczna produkcja energii i stopy zwrotu. Zlecenie zostało wykonane terminowo i zgodnie z naszymi oczekiwaniami. 

Polecamy Eko Broker Sp. z o.o.  z Wrocławia jako sprawdzonego partnera w doradztwie biznesowym z zakresu analiz ekonomiczno-energetycznych instalacji OZE.

Domar S.A.

Firma EKO-BROKER, pełniąc funkcję Energy Managera obiektu w ramach kontraktu EPC, wygenerowała znaczące oszczędności kosztów eksploatacji obniżając zużycie energii na cele ogrzewania i chłodzenia. 

EKO-BROKER Roman Uciechowski świadczy swoje usługi w zakresie projektowania, wykonawstwa i zarządzania energią w sposób profesjonalny i skuteczny. Zarówno doświadczona kadra jak i potencjał techniczny gwarantują wysoki poziom wykonywanych prac.

Pracownia Projektowa Myczkowski

Niniejszym zaświadczamy, że firma EKO-BROKER (…) wykonała wielowariantową analizę porównawczą opartą o korelacje danych

godzinowych, uwzględniającą efektywność ekonomiczną dla różnych

układów instalacji fotowoltaicznych, obejmującą:

Creoproject Sp. z o.o. Sp.k. 

EKO-BROKER (…) wykonała projekt wykonawczy zamienny branży „Instalacje odnawialnych źródeł energii: branża instalacyjna — sanitarna” obejmujący: