Opinie naszych klientów

Gmina Miasto Włocławek

Firma Eko Broker wykonała na zlecenie Gminy Miasto Włocławek opis przedmiotu zamówienia w postaci Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania Budowy Elektrowni Fotowoltaicznej.

Celem zamówienia było wytworzenie materiałów służących do realizacji planów inwestycyjnych Gminy w zakresie doboru optymalnego rozwiązania technicznego, gwarantującego najlepszą z możliwych relację nakładów inwestycyjnych do skutków ekonomicznych eksploatacji w planowanym okresie zachowania projektu.

Eko Broker dostarczył opracowanie kompletne i w terminie.

AlexandraLog PLSW01 

Firma EKO BROKER Sp. z o.o. wykonała dla obiektu w Wojkowicach analizę zastosowania instalacji fotowoltaicznej:

ZN Shine Solar Polska

Efektem analizy był model ekonomiczny zastosowania każdego z rozważanych wariantów i wskazanie najważniejszych efektów takich jak roczna produkcja energii i stopy zwrotu. Zlecenie zostało wykonane terminowo i zgodnie z naszymi oczekiwaniami. 

Polecamy Eko Broker Sp. z o.o.  z Wrocławia jako sprawdzonego partnera w doradztwie biznesowym z zakresu analiz ekonomiczno-energetycznych instalacji OZE.

Domar S.A.

Firma EKO-BROKER, pełniąc funkcję Energy Managera obiektu w ramach kontraktu EPC, wygenerowała znaczące oszczędności kosztów eksploatacji obniżając zużycie energii na cele ogrzewania i chłodzenia. 

EKO-BROKER Roman Uciechowski świadczy swoje usługi w zakresie projektowania, wykonawstwa i zarządzania energią w sposób profesjonalny i skuteczny. Zarówno doświadczona kadra jak i potencjał techniczny gwarantują wysoki poziom wykonywanych prac.

Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu

Firma Eko Broker pełniąc funkcję menedżera energii obiektu w ramach kontraktu ESCO wygenerowała oszczędności kosztów eksploatacji obniżając roczne zużycie energii na cele ogrzewania o 10%. 

Eko Broker świadczy swoje usługi w zakresie projektowania, wykonawstwa i zarządzania energią w sposób profesjonalny i skuteczny. Zarówno doświadczona kadra jak i potencjał techniczny gwarantują wysoki poziom wykonywanych prac. 

Pracownia Projektowa Myczkowski

Niniejszym zaświadczamy, że firma EKO-BROKER (…) wykonała wielowariantową analizę porównawczą opartą o korelacje danych

godzinowych, uwzględniającą efektywność ekonomiczną dla różnych

układów instalacji fotowoltaicznych, obejmującą:

Creoproject Sp. z o.o. Sp.k. 

EKO-BROKER (…) wykonała projekt wykonawczy zamienny branży „Instalacje odnawialnych źródeł energii: branża instalacyjna — sanitarna” obejmujący: