Analizy opłacalności inwestycji w OZE
Analizy opłacalności inwestycji w OZE
Analiza opłacalności inwestycji w fotowoltaikę

Nasze analizy techniczno-ekonomiczne ułatwiają podejmowanie racjonalnych decyzji w zakresie inwestycji w energię odnawialną. 

Korzystając z zaawansowanego oprogramowania, dostarczanego przez amerykańskie Narodowe Laboratorium Energii Odnawialnej (nrel.gov) możemy modelować systemy fotowoltaiczne, od niewielkich, na dachach budynków, po duże farmy na skalę przemysłową.

Prognozujemy produkcję energii biorąc pod uwagę m.in.:

Prognozy są generowane dla różnych pór dnia, z dokładnością do 15 minut. Porównując prognozy z danymi o zużyciu energii w budynku jesteśmy w stanie przewidzieć jaka część energii zostanie zużyta na miejscu, a jaka będzie stanowić nadwyżkę, którą można oddać do sieci. Znając różnice w cenie energii oddanej do sieci i pobranej z sieci możemy optymalizować parametry instalacji (np. sposób ustawienia paneli) w celu uzyskania największych korzyści finansowych. 

Przykład:
Większość zużycia energii w budynku biurowym występuje między godziną 7 a 21. W godzinach szczytowych, które przypadają między 11 a 18 zużycie jest względnie równomierne.
Produkcja energii z paneli fotowoltaicznych skierowanych na południe jest silnie zróżnicowana. W południe jest ona 10-krotnie wyższa niż o 18.
Właściciel budynku rozważa skierowanie części instalacji na zachód. W ten sposób spadnie produkcja energii w południe, a wzrośnie po południu. Mimo, że sumaryczna ilość wyprodukowanej energii będzie nieco mniejsza, to fakt, że większa jej część zostanie zużyta na miejscu może być korzystniejsze finansowo.
Korzystając z analizy wskaźnikowej inwestor może dobrać taki układ, który zapewni mu największy zwrot z inwestycji.

Analizy techniczne są punktem wyjścia do opracowania modeli finansowych. Bierzemy w nich pod uwagę m.in. koszty instalacji i jej serwisowania, inflację, koszt pozyskania kapitału. W efekcie dostarczamy prognozy cash flow i najważniejszych wskaźników finansowych m.in.:

Napisz do nas i sprawdź jak możemy pomóc. Kliknij TUTAJ>>

Przygotowujemy modele finansowe dla różnych form własnościowych przedsięwzięcia takich jak: