Informacja o wyborze partnera w projekcie nowatorskiego rozwiązania HVAC

Finansowanie termomodernizacji w samorządach

Eko Broker informuje, że dokonała wyboru  partnera w projekcie dofinansowanym , zakładającym nowatorskiego rozwiązania HVAC:

Opracowanie zestawu urządzeń i oprogramowania pozwalających na zwiększenie efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych, poprzez dynamiczne zarządzanie pracą urządzeń w oparciu o predykcyjną kalkulację wartości energii w czasie, z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, ciepła odpadowego, magazynów energii i ciepła oraz taryf dynamicznych.

Partnerem w projekcie została firma Innovations Piotr Kołodziejek.