Usługi zarządzania energią – jakie kody CPV wybrać?

Zamówienia publiczne podlegają wielu regulacjom i procedurom. Jednym z obowiązków podmiotów publicznych, zamawiających usługi lub towary, jest korzystanie z kodów CPV. Dzięki nim zapytanie jest bardziej przejrzyste i dociera do większej liczby potencjalnych wykonawców. Planujesz w swojej instytucji inwestycje z zakresu zarządzania energią? Sprawdź, jakie kody CPV wybrać.

Co to są kody CPV?

CPV, czyli Wspólny Słownik Zamówień (ang. Common Procurement Vocabulary), to jednolity system klasyfikacji zamówień publicznych w Unii Europejskiej. Składa się on ze słownika głównego, stosowanego do określenia przedmiotu zamówienia, a także słownika uzupełniającego, dzięki któremu można dodać informacje o charakterze jakościowym. Celem kodów CPV jest standaryzacja przedmiotów zamówień publicznych w postępowaniach prowadzonych przez instytucje i podmioty zamawiające. Dzięki kodom CPV są one bardziej precyzyjne, przejrzyste i skuteczniejsze. Dlaczego? Dzięki wskazaniu konkretnego kodu głównego i – opcjonalnie kodów dodatkowych CPV – trafiają do wykonawców realnie zainteresowanych realizacją zadania.

Po co nam kody CPV?

Znajomość odpowiednich kodów CPV potrzebna jest przede wszystkim zamawiającym. Ich stosowanie ułatwia podmiotom publicznym, m.in. administracji rządowej czy jednostkom samorządu terytorialnego, prawidłowe opisanie przedmiotu zamówienia. Kody CPV minimalizują też ryzyko błędu w tłumaczeniach ogłoszeń, ponieważ Wspólny Słownik Zamówień CPV przetłumaczono na wszystkie języki urzędowe Unii Europejskiej. Dodatkowo oferty, np. sądów, zakładów opieki zdrowotnej, szkół i uczelni, będą docierać do większej liczby potencjalnych wykonawców. Firmy te z kolei mogą wykorzystać kody CPV do wyszukiwania aktualnych, odpowiadających profilowi ich działalności zamówień publicznych. Mogą one też sięgać do archiwalnych ofert przypisanych do odpowiedniego kodu CPV.

Jak znaleźć i czytać kody CPV?

Jak szukać kodów CPV? Aby zawęzić pole poszukiwań w głównym słowniku CPV, warto przejrzeć nagłówki działów. Następnie należy prześledzić każdy poziom struktury CPV. Odpowiadające Twoim kryteriom kody CPV możesz również znaleźć, stosując słowa kluczowe, np. zarządzenie energią, OZE. W słowniku uzupełniającym zacznij od sekcji głównych oznaczonych literami od A do Z. Na końcu szukaj bezpośrednio w odpowiedniej grupie kodów. Gdy je znajdziesz, pojawia się kolejne pytanie – jak czytać kody CPV. Kody CPV dotyczące zarządzania energią, ale też każdej innej dziedziny, mają charakterystyczny zapis. Składają się one maksymalnie z dziewięciu cyfr. Te powiązane są ze sformułowaniami, które stanowią opis dostaw, robót budowlanych lub usług będących przedmiotem zamówienia publicznego. Zwróć uwagę na pierwsze cyfry.

Jakie kody CPV dotyczą zarządzania energią?

Reprezentując instytucję zamawiającą, masz za zadanie znalezienie kodu CPV do oferty zamówienia publicznego? Najważniejsze, aby najpierw określić kod CPV maksymalnie zbliżony do przedmiotu zamówienia. Jaki kod CPV wybrać, gdy zamówienie dotyczy usług związanych z zarządzeniem energią, np. modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej? Głównym wyborem powinien być kod CPV: usługi zarządzania energią nr 71314200-4. Należy zastosować go jako nazwę zamówienia w ofercie zamówienia publicznego. Jeśli chcesz uszczegółowić opis, dodatkowo możesz wskazać w nim kilka innych kodów CPV. Kody CPV o podobnym znaczeniu do 71314200-4 to np.

Jakie zadania pasują do kodu CPV usługi zarządzania energią?

Planujesz stworzenie zamówienia publicznego z zakresu zarządzania energią? Na portalu zamówień publicznych  można sprawdzić przykładowe postępowania z kodem CPV na usługi zarządzania energią, o numerze 71314200-4:
www.portalzp.pl

Planujesz zamówienie z zakresu zarządzania energią? 

Napisz do nas. Jesteśmy ekspertami w dziedzinie zarządzania energią

Skorzystaj z formularza kontaktowego.