Jak Galeria Domar oszczędziła 40% kosztów ogrzewania

Galeria wnętrz Domar

Galeria wnętrz Domar we Wrocławiu należy do największych w Polsce galerii wyposażenia wnętrz. Powierzchnia obiektu to ponad 24 tys. m². W galerii znajduje się ponad 100 sklepów, w tym znanych marek takich jak Kler, Gala Collezione, Swalen Swarzędz, Vox, Bel-pol, Meblik, Arte, Livingroom, Jysk czy Eurofirany. Podwyżki cen spowodowały, że menedżerowie obiektu postanowili poszukać oszczędności w zużyciu energii. Eko Broker podjął się wyzwania ograniczenia kosztów ogrzewania budynku.

Audyt systemu grzewczego

Pierwszym etapem projektu było wykonanie audytu systemu grzewczego. Budynek jest ogrzewany z wykorzystaniem węzła cieplnego zasilanego przez firmę Fortum.

Ciepło w budynku jest rozprowadzane za pomocą grzejników oraz nagrzewnic podgrzewających powietrze trafiające do budynku przez system wentylacji mechanicznej. Ilością ciepła w poszczególnych obiegach grzewczych zawiadują mieszacze i pompy obiegowe. Pracą tych urządzeń zarządza sterownik PLC.

Podstawowym parametrem, na bazie którego regulowana była ilość dostarczanej energii, był odczyt temperatury zewnętrznej. To najpopularniejsza metoda stosowana w budynkach użyteczności publicznej, tak zwana pogodynka.

Opomiarowanie budynku 

Ważnym elementem modernizacji zaproponowanej przez specjalistów Eko Broker było rozbudowanie źródeł danych o czujniki temperatury wewnątrz budynku. Wiedza o tym jakie temperatury występują w różnych częściach budynku i przy różnych warunkach pogodowych pozwala na znacznie bardziej efektywne regulowanie parametrów systemu grzewczego. Dane z zainstalowanych czujników trafiają do sterownika PLC, a także do EcoScada – specjalistycznego oprogramowania do analizowania i optymalizowania efektywności energetycznej budynków.

Optymalizacja ustawień 

Na podstawie wykonanych analiz specjaliści rozpoczęli stopniowo modyfikować ustawienia sterowników tak, aby ograniczyć zużycie energii i równocześnie zachować komfort cieplny użytkowników (najemców i ich klientów). Działania były prowadzone w cyklu Deminga. Każdorazowo analizowane były efekty wprowadzonych zmian, a na podstawie tej analizy projektowane kolejne usprawnienia.

Efekty wdrożenia systemu zarządzania energią

Od początku wprowadzane zmiany zaczęły przynosić konkretne oszczędności, które rosły po zakończeniu każdego etapu optymalizacji. W sezonie grzewczym 2021 – 2022 koszty ogrzewania Galerii Wnętrz Domar były niższe o ponad 40%.

Ten wynik okazał się jednym z najlepszych wśród partnerów producenta programu EcoScada, który umieścił historię sukcesu Domaru na swojej stronie www:
www.aug-e.io/en/case/galeria-domar/

Oszczędności są wyliczane z użyciem oprogramowania EcoScada, zgodnie z metodologią IPMVP. Dzięki niej możliwe jest wyliczenie faktycznych oszczędności niezależnie od warunków pogodowych, które nieustannie się zmieniają. W ramach tej metody wylicza się korelację między zużyciem energii a liczbą stopniodni w danym okresie. Znając przebieg tej funkcji można obliczyć jakie byłoby zużycie gdyby nie wprowadzono zmian. Porównanie takiego hipotetycznego wyniku z wynikiem rzeczywistym po wdrożeniu daje nam poziom oszczędności.

Koszty wdrożenia

Galeria wnętrz Domar skorzystała z rozliczenia w formule 100% success fee. Zmiany w systemie sterowania ogrzewaniem galerii wykonała Eko Broker na swój koszt. Należność za usługę jest naliczana jako określony procent wygenerowanych oszczędności.